top of page

Hva kan jeg hjelpe med?

KONSULENTOPPDRAG satt på PAUSE
Fra høsten 2021 har jeg tatt rollen som daglig leder i BEDD AS. Jeg har derfor begrenset kapasitet til konsulentoppdrag. 
Konseptutvikling og verdiforslag

Et godt konsept skal bidra til å etablere tydelig kontekst og relevans rundt produktet eller tjenesten. Det handler om å forstå det mest grunnleggende verdiforslaget til ideen, og hvilke problemer det løser for kunden.  Med et tydelig definert verdiforslag, er det enklere og morsommere å utforske når, hvor, hvorfor og hvordan man kan etablere sterke og varige konkurransefortrinn i forhold til prioriterte målgrupper. 

 

Forretningsutvikling

 

Med et tydelig og sterkt verdiforslag, er det spennende å jobbe med ulike og alternative forretningsmodeller. Med utgangspunkt i The Business Model Canvas fra Alexander Osterwalder, har jeg bistått en rekke gründerselskaper i å utforske muligheter og prototype modellene som virker mest robuste og bærekraftige. 

Merkevareplattform og markedsstrategi

 

Når verdiforlag og kundesegmenter er avklart, vil mange selskaper være tjent med å utvikle en tydelig og retningsgivende merkevareplattform for fremtidig arbeid med selskapets identitet og kommunikasjon. Jeg jobber gjerne med verktøyet "Brand Foundation", som gjennom 8 sentrale spørsmål gir tydelige føringer for hvordan en merkevare skal oppfattes, opptre og snakke til sitt publikum. En slik prosess følges gjerne av mer konkretiserte muligheter og prioriteringer for det operative markedsarbeidet. 

Styreverv og mentor oppdrag

 

For utvalgte gründere og selskaper tar jeg på meg styreverv og mentor-oppdrag. En slik rolle forutsetter en tydelig forventningsavklaring og god kjemi for å fungere optimalt.  Av erfaring er det mest hensiktsmessig å se slike roller i et 6-12 måneders perspektiv. Det gir anledning til å komme tett på utfordringer og problemstillinger, og bidra på mer løpende basis enn gjennom korte rådgivningstimer. 

Referanser

«Kristian has been instrumental in Bright Product’s success of entering the UN market. He is a highly motivated professional who has acquired extensive knowledge about the UN and humanitarian market. He has excellent communication and networking skills, with the proved ability to follow up operationally to ensure customer satisfaction. As a public speaker and advocate for innovation, Kristian has attended several top level meetings by invitation from Innovation Norway/NOREPS as well as well as other public entities. In such occasions, on behalf of his company and other NOREPS suppliers, Kristian has shared insights, ideas and challenges that have gained high attention and action from key stakeholders.»

 

Vidar Ellingsen - Director NOREPS 

«We had the pleasure to work with Kristian in the development of our brand and communication platform in 2016. Kristian is a true marketing expert and brings a ton of experience and know-how to the table. Being able to both generate and sanity-check ideas with Kristian was an important part of reMarkable's journey towards success. The fact that he's fun, positive and connected adds even more value and ease to the process. I'd be happy to recommend Kristian to any marketing team that wants to excel with their brand, strategy or campaign.»

 

Magnus Haug Wanberg - Founder and CEO reMarkable

«Kristian has helped Solenergi FUSen, the leading Norwegian supplier of large solar rooftop & facade installations, with our brand platform and communication strategy. His advice and contributions on both strategic and operational levels has strengthened our brand and helped position FUSen for long term market leadership. I have gotten to know Kristian from my time as board member in BRIGHT Products and through my role as founder and CEO of Solenergi Fusen, and will happily recommend him for other start-ups and early stage companies.»

 

Thor Christian Tuv - Founder and CEO Solenergi FUSen

bottom of page